In het kort

Opleidingen

NHL Hogeschool Leeuwarden 2016 tot heden

Bacheloropleiding

Informatica

ROC Friese Poort Sneek 2012 tot 2016

MBO (niveau 4)

Maritieme Techniek, Scheeps- en Jachtbouwkunde

Maritieme Academie Harlingen 2007 tot 2012

VMBO (kaderberoepsgerichte leerweg)

Voortgezet onderwijs

Vaardigheden

PHP

Java

C#

C++

HTML, CSS3, JavaScript